Priser 2018: Lovund

Introduksjons time*:         650,-   (80 min)

Pris per enkelt leksjon:     650,-   (50 min)

Lille Sangpakken:    5 leksjoner    (50 min) - 3 000,-  (benyttes innen 6 mnd)

Spesial Sangpakken: 5 leksjoner    (80 min) - 4 950,-  (benyttes innen 9 mnd)

 

Priser for Barn /Ungdom: (10-18 år) Lovund
 

Lille Sangpakken:    5 leksjoner   (40 min) - 2 050-  (benyttes innen 6 mnd)

Store Sangpakken:  10 leksjoner  (40 min) - 3 950,- (benyttes innen 12 mnd)

Priser 2018: Sandnessjøen og Mo i Rana
NB! Her blir det et pristillegg på opp til 200,- /undervisningstime (pga reise / romleie)

Introduksjons time*:         790,-   (80 min)

Pris per enkelt leksjon:     790,-   (50 min)

Spesial Sangpakken: 5 leksjoner    (80 min) - 5475,-  (benyttes innen 9 mnd)

Priser for Barn /Ungdom: (10-18 år) Sandnessjøen og Mo i Rana

Lille Sangpakken:    5 leksjoner   (50 min) - 3150,-  (benyttes innen 6 mnd)

 

Vi arrangerer skreddersydde intensivopplegg for tilreisende sangere til Lovund.

 

*Når du kommer til din første sangleksjon hos meg, så setter jeg alltid av ekstra tid

(30 min), så vi har muligheten til å samtale litt om din musikalske bakgrunn, om du har

noen direkte utfordringer du ønsker hjelp med eller konkrete målsetninger med sangen.

 

NB - Avbestilling må skje innen 24 timer. Leksjonen faktureres ellers i sin helhet!

 

 

VILKÅR OG BETINGELSER

 

GENERELLE BETINGELSER

All undervisning hos Wilja Musikk faktureres per e-post.

Purregebyr på 65 kr tilkommer etter overskredet forfallsdato for utsendt faktura.

 

Fravær må meldes snarest mulig, senest 24 timer før booket leksjon/coaching-tilfelle.

 

Innstilt undervisning fra Wilja Musikk blir varslet på et tidligst mulig tidspunkt.

 

 

PRIVAT SANG OG STEMME-COACHING

All sang/vokal undervisning inklusive våre sangpakker bookes på:

Bestillingsskjema eller booking(a)wiljamusikk.com

 

Vi tilbyr enkelttimer, sangpakker og løpende abonnement *

Priser er til enhver tid oppdatert på vår hjemmeside.

 

VILKÅR: LØPENDE ABONNEMENT*

Dette er en pågående form for undervisning der sangeren har vokalundervisning regelmessig annenhver uke til fastsatt ukedag og tid.

 

Løpende abonnement gjelder enkelt leksjoner á 50 minutter

(Faktureres 1 gang/måned)

 

Abonnementet kan sies opp med to (2) måneders varsel.

 

Det finnes mulighet for "frysing" av abonnementet inntil 3 tilfeller (6 uker sammenhengende) i løpet av sommermånedene etter forhåndsavtale med Wilja Musikk.

 

UNDER 18 ÅR

Sangere under 18 år har rabatterte priser på alle enkelttimer, intro-time, pakker, løpende abonnement og workshops.

 

 

VILKÅR: WORKSHOP /SEMINAR (på Lovund).

Booking gjøres via:

Bestillingsskjema eller booking(a)wiljamusikk.com

 

Påmelding ved bestilling er bindende.

Ved eventuell sykdom (med legeattest), tilbys plass ved neste planlagte seminar.

Ved manglende oppmøte / uten beskjed, faktureres deltagelsen i sin helhet.

 

Medlemmer av det offentlige er velkommen til å finne en stedfortreder til sin plass sitt hvis han / hun ikke er i stand til å delta. Dette må formidles til Wilja Musikk via epost.

 

KUNDEREGISTER

Ved å melde deg på vokalundervisning, seminar eller workshops hos Wilja Musikk, aksepterer du at vi lagrer din kontaktinformasjon.

Disse håndteres etter personopplysingsloven (POL)

Vi selger ikke under noen omstendigheter din kontaktinformasjon til tredjepart.

 

TAUSHETSPLIKT

Gjelder i all undervisning hos Wilja Musikk. Dette er for å skape et trygt miljø for våre sangere/kunder.

 

AUDIO- / VIDEOOPPTAK AV LEKSJON

Lydopptak av leksjonen til privat bruk er tillatt. Men kun av din egen leksjon.

Det er strengt forbudt å spre disse lydopptakene/publisere dem på nett og i sosiale media. Videoopptak er ikke tillatt, unntatt ved særskilt avtale.

 

BETALING

Faktura med 10 dagers forfall sendes per e-post*

Ved ønske om papirfaktura vil det tilkomme et fakturagebyr á 25 NOK.

 

*Enkeltleksjoner, workshop, seminar faktureres etter hvert tilfelle

 

Lille og store sangpakken faktureres i sin helhet etter første introtime.

Store sangpakken kan deles i 2 delbetalinger. Send en forespørsel ved booking

 

Løpende abonnement faktureres 1 gang per måned til fast dato.

 

Vi håndterer ikke kontanter.

 

TYPOGRAFISKE FEIL

Vi forbeholder oss retten for eventuelle trykkfeil.

 

Til

Bestilling

 © Webdesign: ATL, Event66